dissabte, 25 de juny de 2011

Els reptes

A les colonies d'enginy hi ha uns reptes per millorar el planeta són: reduila capa d'ozo, millorar la gestio, canviar el món, trobar noves formes d'energia, reduir contaminació, comunicar reptes.